Požiarna ochrana

Poskytujeme služby technika požiarnej ochrany:

  • Bezplatné poradenstvo.

info@pzsbratislava.sk

  • Kompletne vypracovanie dokumentácie OPP.
  • Tvorba požiarnych poplachových smerníc, evakuačných plánov a požiarnych poriadkov pracovísk.
  • Pravideľné kontroly stavu OPP a vedenie požiarnej knihy.
  • Vedenie denníkov požiarnych uzáverov.
  • Zaškolenie požiarnej hliadky.

Kto je povinný zabezpečiť ochranu pred požiarmi?

  • Každá prevádzka ktorá má podlahovú plochu väčšiu ako 100m štvorcových alebo ak má viac ako 5 zamestnancov.
  • Aj je na mieste vykonávaná činnosť zo zvýšeným nebezpečenstvom požiaru.
  • Ak je prevádzka miestom so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru.