Cenník

Cenu PZS a PO nie je možné stanoviť bez špecifikovania podmienok pracoviska, ako veľkosť posudzovaného objektu, počet zamestnancov, druhu rizikových faktorov (napr.chemických látok, bremien, hluku a iných podmienok), ktoré si pracovná činnosť zamestnancov vyžaduje.
Presnejšiu cenu teda vieme stanoviť, až po upresnení pracovných podmienok pre ktoré máme PZS zabezpečovať.

Pre ilustráciu:
-zabezpečenie PZS pracovná zdravotná služba pre firmu do 10 zamestnancov a s jednou pracovnou pozíciou, kde nie sú špeciálne pracovné podmienky (napr. kancelárska práca) a kde nie je potrebné mimoriadne korigovať pracovné podmienky zamestnanca stojí 70,-Eur
-zabezpečenie PZS pre firmu do 20 zamestnancov a pre dve pracovné pozície, kde nie sú špeciálne pracovné podmienky (napr. kancelárska práca a upratovač kancelárie) a kde nie je potrebné mimoriadne korigovať pracovné podmienky zamestnanca stojí 110,-Eur

-vypracovanie dokumentov OPP (požiarna ochrana) pre kancelárske priestory (do 300 m2) a maximálne dve podlažia je 150,-Eur. Za každé ďalšie podlažie je doplatok + 20 Eur.
-cena pravidelných kontrol OPP pri menšej prevádzke je 50,-Eur. Pričom termíny pravidelnej kontroly PO ochrany sú stanovené štvrťročne pre výrobné prevádzky, polročne pre administratívne priestory a ročne pre bytové domy

Samozrejme pri bližšom upresnení podmienok kde práce vykonávate a ďalších podrobností, na adrese obchod@pzsbratislava.sk , Vám radi pošleme bezplatne odhad ceny vypracovania PZS 1. a 2. kategórie a PO (OPP).

Všetky ceny sú uvedené aj s DPH