Úvod PZS 1. a 2. kategórie a PO


Činnosť spoločnosti je pozastavená

PZS (pracovná zdravotná služba 1. a 2. kategórie) a PO (požiarna ochrana – OPP) sú zákonom stanovené povinnosti zamestnávateľa, ktoré musí splniť každý zamestnávateľ zamestávajúci minimálne 1 (jedného) a pri PO podľa okolností od 5 (päť) zamestnancov.
Studio Projekt s. r. o. poskytuje tieto služby primárne v Bratislave, Trnave, Nitre a okolí.
Viac info o PZS nájdete TU a o PO TU

Nazabudnite si splniť každoročnú oznamovaciu povinnosť pre zamestnancov zaradených do 2. kategórie. Termín je do 15.1.2020.

Viac info TU